Uwulopalatofaryngoplastyka (UPPP)

Uvulopalatopharyngoplastyka (UPPP) to zabieg chirurgiczny mający na celu leczenie obturacyjnego bezdechu sennego (OSA) i chrapania poprzez usunięcie nadmiaru tkanki z gardła. Polega ona na przycięciu języczka, podniebienia miękkiego, a czasami migdałków i plastyce ścian gardła w celu poszerzenia dróg oddechowych. UPPP ma na celu zmniejszenie niedrożności dróg oddechowych podczas snu, poprawę oddychania i zmniejszenie chrapania. Chociaż może być skuteczny, wskaźniki sukcesu są różne – jest to zabieg zalecany u osób nie tolerujących standardowego leczenia, którym w przypadku obturacyjnego bezdechy sennego jest aparat do wspomagania oddychania CPAP. Kandydaci powinni zostać poddani dokładnej ocenie przez specjalistę w celu określenia przydatności do zabiegu w oparciu o indywidualne objawy i nasilenie bezdechu sennego.

Wskazania do uvulopalatopharyngoplastyki (UPPP) obejmują:

  • Obturacyjny bezdech senny (OSA): Umiarkowany do ciężkiego obturacyjny bezdech senny nieskutecznie leczony zachowawczo, np. za pomocą terapii ciągłym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych (CPAP).
  • Nadmierne chrapanie: Głośne i uciążliwe chrapanie, które zakłóca sen pacjenta lub jego partnera w łóżku.
  • Niedrożność górnych dróg oddechowych: Nieprawidłowości strukturalne, takie jak powiększone migdałki, wydłużony języczek lub przerost podniebienia miękkiego, powodujące niedrożność dróg oddechowych podczas snu.
  • Nieudane leczenie zachowawcze: Niewystarczająca poprawa lub nietolerancja terapii CPAP, aparatów doustnych, utrata masy ciała lub terapia pozycyjna OSA.
  • Wielopoziomowa niedrożność górnych dróg oddechowych: Współistniejące nieprawidłowości anatomiczne wpływające na wiele obszarów górnych dróg oddechowych, wymagające interwencji chirurgicznej w celu kompleksowego leczenia.

Wskazania te sugerują, że UPPP może być odpowiednia dla osób z umiarkowanym do ciężkiego obturacyjnym bezdechem sennym lub nadmiernym chrapaniem, które nie zareagowały dobrze na leczenie zachowawcze. Konieczna jest jednak indywidualna ocena przez specjalistę chirurga laryngologa w celu określenia kandydatury w oparciu o określone objawy, nasilenie bezdechu sennego i ogólny stan zdrowia.

Lekarze operujący: