Operacje torbieli szyi

Operacja torbieli szyi polega na usunięciu nieprawidłowych torbieli w okolicy szyi. Typowe rodzaje obejmują torbiele przewodu tarczowo-językowego (torbiele pośrodkowe) i torbiele wywodzące się z łuków skrzelowych (torbiele boczne). Operacja ma na celu całkowite wycięcie torbieli, zapobieganie nawrotom i zajęcie się wszelkimi powiązanymi objawami, takimi jak ból, obrzęk lub trudności w połykaniu. Zabieg jest zwykle wykonywany w znieczuleniu ogólnym i wykonywany jest przez nacięcie na szyi.

Wskazania do operacji torbieli szyi obejmują:

  • Torbiele objawowe: Torbiele szyi powodujące ból, dyskomfort, obrzęk lub trudności w połykaniu.
  • Nawracające infekcje: Torbiele podatne na nawracające infekcje lub tworzenie ropni pomimo leczenia zachowawczego.
  • Szybki wzrost: Szybkie powiększanie się torbieli, budzące obawy o złośliwość lub ucisk pobliskich struktur.
  • Względy kosmetyczne: Widoczne lub wyczuwalne torbiele powodujące niezadowolenie kosmetyczne lub stres emocjonalny.
  • Podejrzenie nowotworu złośliwego: Podejrzenie zmian nowotworowych lub przednowotworowych w obrębie torbieli na podstawie wyników obrazowania lub biopsji.
  • Niepewność diagnostyczna: Trudności w dokładnym zdiagnozowaniu charakteru lub pochodzenia torbieli, wymagające eksploracji chirurgicznej i biopsji tkanki.

Wskazania te sugerują, że operacja torbieli szyi może być odpowiednia dla osób doświadczających objawowych lub niepokojących torbieli, które nie reagują na leczenie zachowawcze lub wymagają dalszej oceny.

Lekarze operujący: